Degustācija – tas ir marketinga instruments, ar kura palīdzību mērķauditorija (patērētājs) gūst iespēju iepazīties ar produkta garšas īpašībām, lai varētu pieņemt lēmumu par izmēģinājuma pirkuma veikšanu tieši tajā mirklī, kad patērētājs ir ieinteresēts.

Dotajā brīdī degustāciju efektivitāte salīdzinājumā ar reklāmu masu informācijas līdzekļos ir acīmredzama, jo patērētājs jau sen ir pārsātinājies ar reklāmām televīzijā un vairākumu patērētāju tās atgrūž, nevis ieinteresē. Ja tiek izmantota reklāma masu informācijas līdzekļos, pircējs iet pēc preces, bet mērķauditorijai tas nav sevišķi efektīvi. Degustācijas dod precei iespēju iet pie pircēja, tādējādi „pārtverot” patērētāju lēmuma pieņemšanas brīdī.

Degustāciju veikšanas gadījumā patērētājam ir iespēja ne tikai nodegustēt produktu, bet arī iegūt pilnīgu un uzticamu informāciju par preci. Izvēloties preci, patērētājs nereti ir subjektīvs, jo paļaujas uz savu noturīgo pieredzi un nevar izšķirties par labu citas preces iegādei. Tādā veidā patērētājs var gadu no gada pirkt noteiktas šķirnes preces (piemēram, sieru, maizi, desu utt.), kas ir pārbaudītas un kurām viņš uzticas, nepievēršot uzmanību citām. Šajā situācijā jaunievedumi atrodas sevišķi sarežģītā situācijā, jo tie nav pazīstami un nav izpelnījušies patērētāja uzticību. Šādu situāciju var izmainīt degustāciju veikšana, jo degustācija pārliecina patērētāju, ka jaunā prece ir garšīgāka, veselīgāka, lētāka utt. nekā tā, kuru viņš ir pieradis pirkt. Degustāciju veikšana ir lietderīga gan jaunu produktu izvirzīšanai, gan arī jau pārdošanā esošu produktu pozīcijas nostiprināšanai. Bez tam degustācijas pozitīvi ietekmē produkta imidžu un atpazīstamību, kas savukārt izraisa uzticību pret konkrēto ražotāju. Nākotnē patērētājs vairāk uzticēsies konkrētā ražotāja precei, kas dos iespēju vieglāk iespiesties tirgū ar jauniem produktiem, palielinot pārdošanas apjomus jau produkta virzīšanas sākumposmā. Izmantojot uzkrāto pieredzi, mēs piedāvāsim pilnu pakalpojumu spektru, kas saistīti ar Jūsu preces izvirzīšanu. Sazinieties ar mums, lai organizētu un veiktu degustācijas!

Назад
info@degustacija.lv

Tel.: 27500500